5 điều rút ra từ trận Italy thắng Áo: Mancini hay… toát mồ hôi

5 điều rút ra từ trận Italy thắng Áo: Mancini hay… toát mồ hôi

Italy đang bay cao đã ‘vấp’ một chướng ngại vật mang tên Áo khó khăn hơn dự đoán rất nhiều, trước kh