Ronaldo lại bỏ tập: Sự sụp đổ tương lai với Man United

Ronaldo lại bỏ tập: Sự sụp đổ tương lai với Man United

Ronaldo lại vắng mặt với lý do gia đình, đây là thông báo giống hệt 24 giờ trước. Như vậy, từ khi M.