Bạn thân người yêu tin đồn của Quang Hải phủ nhận chuyện yêu đương

Bạn thân người yêu tin đồn của Quang Hải phủ nhận chuyện yêu đương

Cô gái được gán ghép với Quang Hải có tên Nguyễn Thảo Mi, hiện đang làm công việc kinh doanh tại TPH