HLV Kim Huệ: ‘Tiếng tăm tôi gây dựng cả đời bị ảnh hưởng’

HLV Kim Huệ: ‘Tiếng tăm tôi gây dựng cả đời bị ảnh hưởng’

“Tôi cống hiến cho bóng chuyền Việt Nam suốt một đời VĐV rồi bây giờ là HLV. Tôi chưa từng được nhận