Xuân Trường song ca cực phiêu cùng Minh Vương, Hoàng Đức làm “idol tóp tóp” hậu Covid-19

Xuân Trường song ca cực phiêu cùng Minh Vương, Hoàng Đức làm “idol tóp tóp” hậu Covid-19

Xuân Trường song ca cùng Minh Vương, Hoàng Đức làm “idol tóp tóp”Tối 28/3, tiền vệ Lương Xuân Trường