Phóng hỏa đốt nhà, ăn trộm tiền bạc, giờ Maradona còn bị cô bồ đáng tuổi cháu “đá đít” khỏi nhà của mình

Phóng hỏa đốt nhà, ăn trộm tiền bạc, giờ Maradona còn bị cô bồ đáng tuổi cháu “đá đít” khỏi nhà của mình

Chuyện tình đũa lệch giữa Diego Maradona (58 tuổi) và Rocio Oliva (30 tuổi) lại một lần nữa rơi vào

Maradona dùng bia và cần sa trước khi qua đời

Maradona dùng bia và cần sa trước khi qua đời

Thông tin này xuất hiện trong đoạn đối thoại giữa Leopoldo Luque – bác sỹ riêng của Maradona trong n