ĐKVĐ Olympic thất bại ở 1.500m giải điền kinh thế giới

ĐKVĐ Olympic thất bại ở 1.500m giải điền kinh thế giới

Ingebrigtsen chứng tỏ vị thế ứng viên số một khi dẫn đầu ở vòng đua cuối cùng. Nhưng Wightman vẫn gi