Chính thức: HLV Chu Đình Nghiêm về dẫn dắt CLB Hải Phòng

Chính thức: HLV Chu Đình Nghiêm về dẫn dắt CLB Hải Phòng

CLB Hải Phòng sau thời gian thương thảo đã chính thức có được chữ ký của HLV Chu Đình Nghiêm. Vị HLV