Sao Barcelona phát biểu đanh thép trước đại chiến: Thắng MU tôi sẽ sung sướng gấp đôi!

Sao Barcelona phát biểu đanh thép trước đại chiến: Thắng MU tôi sẽ sung sướng gấp đôi!

Báo chí Anh trong thời gian gần đây đồng loại đưa tin Philippe Coutinho, tiền vệ thuộc biên chế Barc