Cầu thủ Oman múa quạt, tạo hình trái tim chào Việt Nam

Cầu thủ Oman múa quạt, tạo hình trái tim chào Việt Nam

https://sport5.vn/cau-thu-oman-mua-quat-tao-hinh-trai-tim-chao-viet-nam-20220321221459654.htm